Mentalbeskrivning

Varje år försöker vi ordna Mentalbeskrivningstillfällen för våra uppfödda hundar.
Mentalbeskrivning är värdefull för den forsatta aveln och viktig för hundägaren i sin vardag med hunden.