Bilder från New Era's Katalonias "Heddas" MH - Mentalbeskrivning oktober 2011
Beskrivare: Juhani Lamminen
Hedda har nu känd mental status med 1:a på skotten


Testledaren går iväg med Hedda en bit  
 
 
 
 
 

Sedan klämmer och känner han lite  
 
 
 
 
 

Hedda "dödar" den iväg kastade trasan i leken  
 
 
 
 
 

Lek med testledaren  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

"Dumpe" flyer upp. Hedda avvaktar  
 
 
 
 
 

Hedda undersöker "dumpe"  
 
 
 
 
 

Modiga Hedda har ordentlig koll på båda spökena och är på väg fram till det ena  
 
 
 
 
 

Matte och Hedda undersöker spöket  
 
 
 
 
 

Bara en människa under spöddräkten. Phu!  
 
 
 
 
 

Leken på slutet och skott. Hedda är helt oberörd och får en 1:a på skotten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Copyright - Kennel New Era - All rights reserved